Digitalizálási, nyomtatási és postázási megoldások

Postázó szoftver

WinPa postázó szoftver

Küldemények postai díjazása

A beépített, postai díjszabás számítással a küldemények gyors és pontos díjmeghatározása könnyedén elvégezhető. Tartalmazza a Magyar Posta Rt. teljes levélpostai küldeményekre vonatkozó díjszabását. Használatával a postaköltség optimalizálható. A tömeges postai díjak is alkalmazhatók.

"A WinPA postázó program kezelése egyszerű, könnyen elsajátítható, a belföldi és a nemzetközi levélpostai, kiscsomag küldeményekre biztosítja: a küldeményfajták, a különszolgáltatások egyszerű, egyértelmű kiválasztását, azok korrekt összerendelését, kezeli a postai díjak megállapításához szükséges paraméterek teljes körét, jelzi ill. kiszűri a feladási feltételeknek nem megfelelő paraméterű küldeményt, a mindenkori érvényes díjszabás alapján állapítja meg (számítja ki) a feladási díjat, a díjszabásváltozás követése biztosított."

Postai feladókönyv nyomtatás + Elektronikus Feladókönyv készítés

Az eddig kézzel írt feladókönyv elkészítése ezentúl nem okoz több gondot. A program "egy kattintásra" elkészíti a posta által előírt feladójegyzékeket. (Belföld-külföld, értéklevél,...) A küldemények felvétele előtt ki kell választani a címzett adatait, és a különszolgáltatásokat (expressz, légi stb.). A program bedíjazza a küldeményt és regisztrálja adatait. A munkanap lezárásakor az aznapi ajánlott és közönséges küldeményekről külön-külön nyomtatott postai feladójegyzék készíthető.A lehetővé teszi Elektronikus Feladójegyzék készítését, mely az ügyfelek és a Posta számára egyaránt gyorsabbá, kényelmesebbé, és korszerűbbé teszi a postai küldemények feldolgozását. A program a Magyar Posta Rt. által bevizsgált adatállományokat készít, melyek automatikusan adathordozóra lemezre kerülnek. Ezt kell az ügyfélnek feldolgozásra a Postára küldenie.


"A küldemények adatainak rögzítési sorrendje nem rögzített, a postai feladójegyzékre vonatkozó rendezettségi előírásokat a jegyzék készítésekor biztosítja a program. A program által készített postai feladójegyzék típusok a posta által elvárt elkülönítést tesznek lehetővé:

Ajánlott postaküldemények feladójegyzéke
Értéklevél küldemények feladójegyzéke
Közönséges postaküldemények feladójegyzéke
Csomag postaküldemények feladójegyzéke
A feladójegyzék olyan összesítéseket, statisztikai kigyűjtéseket végez a feladójegyzékek végén, amely egyrészt a díjazás helyességének ellenőrzését, másrészt a statisztikai adatgyűjtést egyszerűsíti le."

Ügyfél adatbázis kezelése

Amennyiben a cégnek már van egy ügyfél adatbázisa, akkor a program ezt felhasználva (importálási lehetőség) a címzett adatait automatikusan tölti ki. Amennyiben ilyen adatbázis még nincsen, a program az új ügyfelek (címzettek) adatait eltárolja. A későbbiekben ezt felhasználva segíti az ön munkáját. Tértivevényes küldeményekhez az iratot kísérő nyomtatványt is kitölti. Iktató-archiváló rendszerekkel történő együttműködésben partnereink: Archico Dokumentumkezelo Kft., ICON Számítástechnikai Kft.

"A feladójegyzék nyomtatással való előállításához a címzett adatainak és a ragszám rögzítése biztosított, és mind az új típusú küldeményazonosító (vonalkódos ragszám), mind a régi típusú (ragszám-alragszám) ragszám használata lehetséges, így az áttérés a régiről az újra programcsere nélkül valósulhat meg."

Egy és több felhasználós (párhuzamos) feldolgozás

Többfelhasználós környezetben lehetőség van arra, hogy a levelek adatait ne a központi postázóban, hanem tetszőleges számú munkahelyen vegyék fel. Ezzel meggyorsítható a postázó levélkibocsátó képessége. (WinPA Iktató szoftver). Ajánlott olyan helyeken, ahol nagyobb mennyiségű könyvelt küldeményt kell feladni. Pld.: önkormányzatok, bíróságok, államigazgatási hivatalok...

Tetszőleges számú költséghely nyilvántartása

A rendszer tetszőleges számú költséghely nyilvántartására képes. Minden költséghely egy egyedi azonosító számmal és névvel látható el. A postaköltségeket külön költséghelyek szerint is képes lesz kimutatni.

Költséghelyek besorolása költségosztályokba

A költségosztályok száma tetszőleges. Minden költségosztály ugyancsak tetszőleges számú költséghellyel rendelkezhet. Ezzel kétszintű költségkimutatást tesz lehetővé.

Kezelők jelszavas védelme

Minden egyes kezelő kap egy saját nevet és jelszót. Ezzel a jelszóval léphet be a rendszerbe és csak így postázhat. Így a későbbiekben minden levélről megállapítható, hogy ki és mikor rögzítette.

Levelek iktatása (WinPA Iktató szoftverrel)

Bármely megadott adat alapján, illetve azok kombinációja szerint. Statisztikai adatszolgáltatás a posta számára. A napi levélforgalomról, a mindenkori postai követelményeknek megfelelő formátumban a program nyomtatásban statisztikát készít. Ezt a posta elfogadja. Az adatok floppy lemezen is átadhatók a posta részére!

"A program által készített feladójegyzékek kielégítik a hatályos postakezelési szabályok feladójegyzék elfogadási feltételeit (a megfelelő csoportosítások, adattartalmak, statisztikai kigyűjtések lehetőségének biztosítása)."
 

Hardver és szoftver követelmények

PC kompatibilis számítógép, minimum: 1000 Mhz proc., 100 MB szabad hely a merevlemezen. A használt operációs rendszerhez javasolt minimum konfiguráció szerint.

Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000, XP, 7, 8, 10 verziók (32,64 bit) Oracle JAVA JRE 6 vagy újabb